russian english
 
 
 
 
 
 
 начало

"РАД инженеринг" ООД е самостоятелно, 100% частно, машиностроително предприятие създадено през 1990 година в гр. Пловдив от утвърдени специалисти в българското каростроене. Фирмата е създала собствено инженерно, конструкторско и технологично бюро, което проектира и разработва мотокари, електрокари, складова техника, агрегати и възли за подемно-транспортна техника. Продуктите с марка RAD се отличават с оригинален и функционален дизайн и висока степен на надеждност, сертифицирани са и отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност. През 2008-ма година дейността на фирмата е сертифицирана по системата за...

 новини

2020-07-14 – „РАД инженеринг” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3267-C01 �� ������ ������������� ��������� �� �������� � ������� �� ����������, ��������� � �������� �� ����������� ����� �� COVID-19�. ��������� � �� ��������� BG16RFOP002-2.073 ��������� �� ����� � ����� ����������� �� ������������ �� �������������� ����������� �� ���������� COVID-19� � � ���������� �� ���������� �������� ��������� � �������������������� 2014-2020, ������������� �� ����������� ���� ���� ����������� ���� �� ���������� ��������. ����� �� ������� � ����������� �� ���������� ������� �� ����������� ����� � ����� ����������� �� �������� � ����������� �� ���������� COVID-19. ��������� �� ����������� ����� �� ������������ �� �������������� ����������� �� ���������� COVID-19 � ���������� �� ��������� �����. ���� ��������: 10 000,00 ��., �� ����� 8 500,00 ��. ���������� � 1 500,00 ��. ���������� �������������. �������� �������� �� 14.07.2020�. � � � ��������������� 3 ������.

 

промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от SDK