russian english
 
 
 
 
 
 
 новини

2020-07-14 – „РАД инженеринг” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3267-C01 �� ������ ������������� ��������� �� �������� � ������� �� ����������, ��������� � �������� �� ����������� ����� �� COVID-19�. ��������� � �� ��������� BG16RFOP002-2.073 ��������� �� ����� � ����� ����������� �� ������������ �� �������������� ����������� �� ���������� COVID-19� � � ���������� �� ���������� �������� ��������� � �������������������� 2014-2020, ������������� �� ����������� ���� ���� ����������� ���� �� ���������� ��������. ����� �� ������� � ����������� �� ���������� ������� �� ����������� ����� � ����� ����������� �� �������� � ����������� �� ���������� COVID-19. ��������� �� ����������� ����� �� ������������ �� �������������� ����������� �� ���������� COVID-19 � ���������� �� ��������� �����. ���� ��������: 10 000,00 ��., �� ����� 8 500,00 ��. ���������� � 1 500,00 ��. ���������� �������������. �������� �������� �� 14.07.2020�. � � � ��������������� 3 ������.

 

2018-03-01 – . OPTIMAL NEW GENERATION! " " 8 5000 - , , , , . - - DPF-, , , , .

 

2017-09-19 – , . , 5 . 3500 5000. OPTIMAL NEW GENERTION - , - , .

 

2017-06-04 – OAO , . , . - . OPTIMAL NEW GENERATION 3500 dual-fuel TOYOTA 4Y, -. , .

 

2016-10-20 – . , 6 1800; 2000 2500kg . SME CURTIS, .

 

« 1 2 3 4 »

промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от SDK