russian english
 
 
 
 
 
 
 складова техника

Електрокари ричтрак, RAD_ENG 1,4-2т. »

Електрокари за тристранна обработка на товари COMPACT – EVTO 0,8-1,25т. »

Ръчни транспалетни колички – стандартни 2000, 2500 и 3000кг. »

Ръчни транспалетни колички с кантарна везна »

Ръчни транспалетни колички - галванизирани »

Ръчни транспалетни колички - нераждаеми (INOX) »

Ръчни ножични транспалетни колички »

Електрически ножични трансплатени колички »

Ръчни високоповдигащи колички »

Полуелектрически високоповдигащи колички КВЕ 1000/1,6 и КВЕ 1500/1,6 »

Полуелектрически високоповдигащи колички КВЕ 1000/2,5 - 3,5 и КВЕ 1500/3,0-3,5 »

Ръчноводими електрокари високоповдигачи KMS.AC 1250/1,6 и KMS.AC 1500/1,6 »

Ръчноводими електрокари високоповдигачи KMS.AC 1250/3,0-3,5 и KMS.AC 1500/3,0-3,5 »

Ръчноводими електрокари високоповдигачи KMS.AC 1250/4,5-5,8 и KMS.AC 1500/4,5 »

Ръчноводими електрокари високоповдигачи с променлив клиренс KMS.AC.FV 1250/3,5 »

Ръчноводими електрокари - нископовдигачи KN.AC 15-20 »промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от SDK