russian english
 
 
 
 
 
 
 начало

"РАД инженеринг" ООД е частно, машиностроително предприятие създадено през 1990 година в гр. Пловдив от утвърдени специалисти в българското каростроене.
Фирмата е създала собствено инженерно и конструкторско бюро, което проектира и разработва мотокари, електрокари, специализирана складова техника, агрегати и възли за подемно-транспортна техника.
Продуктите с марка RAD_ENG се отличават с оригинален и функционален дизайн и висока степен на надеждност, сертифицирани са и отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност. През 2008-ма година дейността на фирмата е сертифицирана по системата

...

 новини

2020-07-14 – „РАД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3267-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 14.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

 

промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от SDK