russian english
 
 
 
 
 
 
 за нас

"РАД инженеринг" ООД е самостоятелно, 100% частно, машиностроително предприятие създадено през 1990 година в гр. Пловдив от утвърдени специалисти в българското каростроене. Фирмата е създала собствено инженерно, конструкторско и технологично бюро, което проектира и разработва мотокари, електрокари, складова техника, агрегати и възли за подемно-транспортна техника. Продуктите с марка RAD се отличават с оригинален и функционален дизайн и висока степен на надеждност, сертифицирани са и отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност. През 2008-ма година дейността на фирмата е сертифицирана по системата за качество ISO 9001:2000, а през ноември 2017-та година е ресертифицирана по системата ISO 9001:2015. 
Днес, "РАД инженеринг" е един от водещите производители на електрокари и мотокари в България, а производственото портфолио на фирмата включва: 
• Мотокари високоповдигачи – фамилия OPTIMAL - дизелови и газови с товароподемност от 1.25 до 10,0 тона и височини на повдигане до 6400мм. 
• Електрокари високоповдигачи – фамилия COMPACT - 3-опорни с товароподемност 1,25- 2,0тона и 4-опорни с товароподемност от 1,25 до 5,0 тона и височини на повдигане до 6200мм. 
• Специализирани електрокари COMPACT EVTO за работа в много тесни коридори с тристранна обрабока на товара с товароподемности до 1,2 тона и височини на повдигане до 7000мм. 
• Специализирани електрокари високоповдигачи Рийчтрак с товароподемности от 1,4 до 2,0 тона и височини на повдигане до 9000мм. 
• Електро- и Мотовлекачи Trac Boy -  с теглително усилие от 12,5 до 20kN. 
• Платформени електрокари Cargo Boy - с товароносимост 2,0 и 3,0 тона. 
• Производство и механична обработка на детайли и възли за кари. 
Основни доставчици на РАД инженеринг ООД са утвърдени световни производители, като: ISUZU – Япония, General Motors – САЩ; Lombardini - ?талия, Iveco - ?талия, Porsche A.G. - Германия, Graziano Transmissioni - ?талия, DANA Hurt Clark- ?талия; Hoesch - Германия, Kaup - Германия, Impco - САЩ, TVH - Белгия и др. За годините, през които РАД инженеринг ООД е активен участник на пазара на подемно-транспортна техника, фирмата успя да се наложи на много чуждестранни пазари, като: Румъния, Полша, ?талия, Словакия, Швеция, Чехия, Унгария, Армения, Алжир, Русия, Украйна, Грузия, и др. Клиенти на РАД инженеринг ООД в България са, както големите корпоративни фирми – „С?С индустрийс” ООД, „Топаз Мел” ООД, “Булгартрансгаз” ЕАД, „Холсим България” АД, “УСПЕХ ССБ” ЕООД, “Карфур България” АД, „Летище Бургас” АД, „Елекроенергиен Системен Оператор" ЕАД, „Аурубис България” АД така и много други малки и средни фирми.
"РАД инженеринг"��� ����������" ��� � ������, ���������������� ����������� ��������� ���� 1990 ������ � ��. ������� �� ��������� ����������� � ����������� �����������.
������� � ������� ��������� ��������� � �������������� ����, ����� ��������� � ���������� ��������, �����������, �������������� �������� �������, �������� � ����� �� �������-����������� �������.
���������� � ����� RAD_ENG �� ��������� � ���������� � ������������ ������ � ������ ������ �� ����������, ������������� �� � ��������� �� ������ ���������� ���������� �� �����������, �������������, ����������� � ������������. ���� 2008-�� ������ ��������� �� ������� � ������������� �� ��������� �� �������� ISO 9001:2000, � ���� �������� 2017-�� ������ � ������������� �� ��������� ISO 9001:2015.����, "��� ����������" � ���� �� �������� ������������� �� ����������� � �������� � ��������, ���� ���������������� ��������� �� ������� �������:

� �������� ��������������� � ������� OPTIMAL New Generation - �������� � ������ � ��������������� �� 1.25 �� 8,0 ���� � �������� �� ��������� �� 6400��.
� ����������� ��������������� � ������� COMPACT - 3-������ � ��������������� 1,25- 1,8���� � 4-������ � ��������������� �� 1,25 �� 5,0 ���� � �������� �� ��������� �� 6200��.
� �������������� ����������� ��������������� COMPACT EVTO �� ������ � ����� ����� �������� � ���������� �������� �� ������ � ���������������� �� 1,2 ���� � �������� �� ��������� �� 7000��. � ����������� ��������������� �������� � ���������������� �� 1,4 �� 2,0 ���� � �������� �� ��������� �� 9000��.
� ������� Trac Boy - ������������, �������� � ������, � ���������� ������ �� 1,25 �� 25kN.
� ����������� ����������� Cargo Boy - � �������������� 2,0 � 3,0 ����.
� ������������ � ��������� ��������� �� ������� � ����� �� ����.

������� ���������� �� ��� ���������� ��� �� ��������� �������� �������������, ����: KUBOTA � ������, Iveco - ������, , DANA Hurt Clark- ������; Hoesch - ��������, Kaup - ��������, TVH - ������ � ��.

�� ��������, ���� ����� ��� ���������� ��� � ������� �������� �� ������ �� �������-����������� �������, ������� ���� �� �� ������ �� ����� ������������ ������, ����: �������, �����, ������, �����, �������, ��������, �����, �����, �������, ������, � ��.

������� �� ��� ���������� ��� � �������� ��, ����� ������ ����� � ���� ������������� ��������� ���, ���� ���������� ���, ������ ��� ���, ��������������� ���,  ��������������� �������� ��������" ���, "���� ������ �����" ���, "��� ��������" ���, �������� ��������� �� ���� � ����� ����� ����� � ������ �����������.

������� �� �������� � � ������ ����������� ��������, ����: �������� ��� ����, ������, ���������, ����������� �� ������� ���������� � �����, � ����������� �� ����.


промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от SDK